Stress

Stress

Hva er stress?
Godt stress er viktig for å oppnå våre mål. Når vi plutselig blir utsatt for en utfordring, kommer nervesystemet i full beredskap. Stresshormoner som adrenalin og kortisol strømmer inn i blodsirkulasjonen. Oppmerksomheten vår øker. Vi blir klare til handling.

Ved negativt stress sløser vi bort energi ved å være i en kronisk alarmberedskaps- tilstand. Til slutt trenger vi stadig mindre stimuli for å utløse alarmen. Et rødt trafikklys eller et ord som blir sagt kan være nok. Hvis du har mye ansvar og bekymringer og ditt stressystem er aktivert mesteparten av tiden blir det stadig vanskeligere å “slå det av”, finne hvile og gjenvinne den gode energien. Langtidseksponering for stress kan føre til alvorlige helseplager.

 

Utbrenthet
Utbrenthet er en tilstand man kommer i ved å drive rovdrift på kroppen slik at alle krefter mer eller mindre er brukt opp og kroppen er ute av stand til å hente seg inn igjen uten langvarig restitusjon og andre nødvendige tiltak.  

 

Årsaker til negativt stress og utbrenthet
Ofte er det en kombinasjon av indre og ytre faktorer som fører til at en person blir utbrent. Ytre årsaker til stress kan være store livsendringer, arbeid, vanskeligheter i forhold til nære personer, samt finansielle problemer. Indre årsaker til stress kan være vanskeligheter med å akseptere usikkerhet, pessimisme, negativt selvsnakk, urealistiske forventninger, perfeksjonisme, mangel på selvhevdelse og manglende grensesetting.

 

Forskjell på stress og utbrenthet
Stress merkes først og fremst ved tap av energi, utbrenthet merkes primært ved tap av motivasjon, idealer og håp. Mens stress kan føre til utvikling av angstlidelser, fører utbrenthet ofte til isolasjon og depresjon. Stress skaper behov for iherdighet og hyperaktivitet, mens utbrenthet skaper følelse av hjelpesløshet og håpløshet.

En annen forskjell mellom stress og utbrenthet er at mens man som regel er klar over at man er under for mye stress, så legger man ofte ikke merke til at man er i ferd med å bli utbrent.

Her er noen symptomer som bør varsle oss om å endre kurs:

 

•    Trøtthet, utmattelse og søvnproblemer over tid – hvile hjelper ikke.
•    Du føler deg deprimert, misfornøyd med deg selv, føler deg udugelig og synes alt er trist
•    Irritasjon, usikkerhet og tiltaksløshet
•    Konsentrasjonsproblemer
•    Seksuelle problemer
•    Hodesmerter og svimmelhet
•    Muskelstramninger og smerter i nakke, skuldre og rygg. Ubehag eller vondt i bryst eller mage
•    Du blir oftere og oftere småsyk, forkjølelser varer lengre

 

Forebygging og behandling
Forebygging bør skje både på det arbeidsmessige og det personlige plan. Godt organiserte arbeidsplasser der det er mulighet for veiledning og ventilering av følelser, har mye å si. Åpenhet er første trinn også på det personlige plan.

 

Psykoterapi
Gestalt psykoterapi kan hjelpe deg til å bli mer bevisst egne behov, følelser, tanker og handlingsmønstre. Du vil kunne få støtte til å bli bedre kjent med hvordan du har kommet i den livssituasjonen du er i og til å gjøre noe med det. Ved å få kontakt med og akseptere ressurser og sider av deg selv som du kanskje ikke hadde så god kontakt med, vil du kunne bli bedre kjent med dine grunnleggende behov og oppdage at du tåler å stå i følelsene dine! Når du blir tydeligere for deg selv blir du også tryggere i møte med andre og du vil kunne øke din evne til å oppdage muligheter og til å ta hensiktsmessige valg slik at du i større grad påvirker din egen livssituasjon i den retning du selv ønsker.

 

Kilder og ressurser: 
Atle Roness, Stig Berge Matthiesen (2002) Utbrent. Krevende jobber – gode liv?

 “…Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering – there is a crack in everything, that’s how the light gets in…” (L. Cohen)