Angst

Angst

utgangspunktet er angst et sunt signal! 
Det er når vi lar angsten overta kontrollen og styringen, at den blir et problem. Angst kan oppleves svært forskjellig fra person til person og gi seg utslag i mange ulike symptomer. Alt fra engstelse og en aldri hvilende urofølelse – til panisk katastrofefølelse. Man kan oppleve skjelving, hjertebank, kaldsvette, hetetokter, svimmelhet og pustevansker. Spise- og mageproblemer samt muskelspenninger er symptomer som ofte følger med.

 

Selv om opplevelsen kan være personlig, beskriver likevel mange selve de indre følelsene med stor likhet: Maktesløshet, følelsen av udugelighet og ikke å strekke til, eller følelsen av å ikke bli sett.


Angstopplevelser kan være svært smertefulle, derfor er mange opptatt av å holde dem på avstand. Dette kan føre inn i en vond sirkel – en bruker masse krefter på å holde angsten i sjakk og kan utvikle “angst for angsten”.

For å bevege seg ut av denne livshemmende situasjonen er det viktig å ikke bare “ta seg sammen” og bekjempe angsten, men istedet ta seg selv og egne følelser på alvor. Da går det an å bruke egen angst som det sunne og nyttige signalet det er!

 

Hva slags hjelp trenger jeg?
Du kan få hjelp fra familie og venner, leger og fagfolk innen psykiatri og psykoterapi. Men angst er ikke som en blindtarm som kan opereres bort eller en plage som kan kureres av andre mens du selv forblir passiv. Det er deg som mottar signalene som kan fortelle hvor dine problemer ligger gjemt.

Du har selv nøkkelen til varig bedring. Dette kan du lære å se og erfare. Men det er også viktig at dine hjelpere ser det. 

Verken venner, familie eller fagfolk makter å løfte deg ut av din angst, dersom deres hjelp innebærer at du forholder deg passiv. I beste fall skaper slik hjelp, uansett hvor velment den er, kortvarig lindring og ingen varig bedring.

 

Å hjelpe et menneske ut av angsten er en lang prosess der målet må være helt klart; det handler om å hjelpe deg til å hjelpe deg selv – til å få fatt på de kunnskapene du selv besitter og til å våge å ta dem i bruk.

Gestalt psykoterapi
I respekt for de kunnskaper du besitter om deg selv, jobber vi sammen med å styrke og utvide din bevissthet om egne behov, følelser, tanker, ressurser og handlingsmønstre. Gradvis og i møte med meg som terapeut, kan du bli tydeligere for deg selv og få nye erfaringer og ny innsikt, bl.a. om at du faktisk takler å stå i følelsene dine. Du vil kunne oppdage flere muligheter og valg i livet ditt og bli tryggere i møte med omgivelsene og med andre.

 

“Det finnes iboende krefter i alle til å aktivere egne ressurser og til å ta tak i og endre egen livssituasjon”

 

Kilde: Angstringen Norge  www.angstringen.no 
Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn.