PRISER

PRISER
Fra 01.01.2021, innførte regjeringen 25% merverdiavgift (MVA), på psykoterapi.

 

Priser vår 2024:   

  • Individuell psykoterapi og veiledning 60 min: kr 1.200,-

    Ekskl. MVA: kr 960,-

  • Studenter, trygdede 60 min: kr 1.150,-
    Ekskl. MVA: kr 920,-
  • Parterapi 1 1/2 time: kr 1.800,-
    Ekskl. MVA: kr 1.440,-

Betaling skjer ved faktura etter nærmere avtale.

Jeg gjør oppmerksom på at avbestilling senere enn kl 08.30 arbeidsdagen før avtalt time, faktureres med full pris. Dette gjelder også ved sykdom.

 

Ta veldig gjerne kontakt på telefon eller epost hvis du trenger mer informasjon, kontaktinfo her.