Depresjon

Depresjon

Alle mennesker vil fra tid til annen føle tristhet, ensomhet eller sorg. Det er en naturlig del av livet og går som oftest over av seg selv. Men når nedstemthet, manglende lystfølelse og interesse, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og skyldfølelse vedvarer slik at du ikke lenger fungerer i hverdagen, bør du søke hjelp. Har du selvmordtanker bør du søke hjelp umiddelbart.

 

Hva kan utløse depresjon?
Depresjon kan utløses av tap, for eksempel at man mister jobben, blir skilt eller at noen man er glad i dør. Alt som ser ut til å true framtidsutsiktene våre på en fundemental måte, kan gjøre oss sårbare for depresjon. Noen ganger finner vi kanskje ikke en åpenbar grunn men merker at måten vi tenker på forandrer seg. Negative tanker får mye større plass uten at vi bare kan ta oss sammen ved for eksempel å bestemme oss for å tenke positivt.

Man kan også bli deprimert i tillegg til eller som følge av andre psykiske problemer eller som følge av alvorlig somatisk sykdom. Det er ikke uvanlig å ha depresjon og angst samtidig. Depresjon kan også være del av en bipolar lidelse, (tidligere kalt manisk-depressiv lidelse).

 

Symptomer

•    Følelse av nedstemthet og tristhet over tid, eller manglende evne til å føle lyst og glede.
•    Seksuell lyst kan bli mindre eller helt borte. Søvn og appetitt påvirkes.
•    Depresjon endrer måten vi tenker på. Negative tanker kverner i hodet. Temperamentsutbrudd og irritabilitet er vanlig.
•    Den deprimerte blir ofte opptatt av andre menneskers avvisning og uvennlighet mens omsorg og vennlighet i mindre grad registreres.
•    Følelse av håpløshet og egen verdiløshet. 
•    Man får ofte mindre energi. Det meste blir et ork. Alvorlig depresjon er beskrevet som tap av livsenergi.

 

Utbredelse
Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene i dag, mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid. Betydelig flere rammes en eller annen gang i løpet av livet. 

Depresjon kan deles i mild, moderat og alvorlig depresjon. En depresjon kan vare i flere måneder, gjerne opp til et halvt år. Alvorlige depresjoner fører ofte til lange sykdomsperioder men rett behandling kan forkorte denne tiden betydelig. Behandling vil også kunne forebygge at depresjonen kommer tilbake. 

 

Behandling 

De aller fleste som opplever  en depresjon, blir heldigvis helt bra igjen! Men det kan ta tid. Det finnes gode behandlingsmuligheter og du trenger en fast legekontakt. Kanskje føler du at du ikke har krefter til å gå til lege, men gjør det likevel. Regelmessige samtaler med fastlegen, psykologspesialist, psykoterapeut eller psykiater er fundamentet i behandlingen. Ved alvorlige depresjoner kan det i en periode være hensiktsmessig å bruke antidepressive medisiner. 

Psykoterapi kan ha god effekt især ved milde og moderate depresjoner.
Ved hjelp av samtaler og psykoterapi vil du også ha mulighet for å forebygge framtidige depresjoner.

 

Vil du vite litt om hvordan jeg jobber som samtaleterapeut, se i menyen under TERAPI/VEILEDNING, TANKER OM TERAPI og MIN BAKGRUNN.

 
Kilder og ressurser:

Rådet for psykisk helse 
Helsedirektoratet – Psykisk helse