MIN BAKGRUNN

Faglig bakgrunn

Jeg er født i 1953 og har utdannelse og bakgrunn som psykoterapeut, veileder, pedagog og billedkunstner.

 

Jeg har 6 års utdannelse fra Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt Oslo (NGI) som gestalt psykoterapeut, (grunnutdanning 2006 og etterutdanning 2009).

Utdannet og sertifisert parterapeut fra Metanoia Institute/ Middlesex University i London og NGI, i 2010.

 

I 2009 – 2011 tok jeg etterutdanning i behandling av sjokk og traumer ved KaMa Klinikken i Bærum, “Sporene i kroppen etter sjokk traume”, Modul I & II, basert på Somatic Experience Psychotherapy (SE).

Fortsatte i 2013 – 2014 med videreutdanning i relasjonstraumer under Brid Keenan, (Co-grunnlegger og leder av Gestalt Centre Belfast, grunnlegger og leder av Ireland SE), med fokus på SE og Neuro Affective Relational Model (NARM).

 

Jeg har miljøterapeutisk yrkeserfaring fra psykiatrien, Aker universitetssykehus, Avd. for psykosebehandling og har bred erfaring fra arbeid med voksne og unge.

 

Pedagogisk utdanning fra Høyskolen i Oslo og har i mange år arbeidet som kunstpedagog samt vært tilknyttet Høyskolen i Oslo som veileder.

 

Jeg driver en fulltids privatpraksis der jeg har mottatt klienter i terapi og veiledning siden 2006.

I min praksis har jeg erfaring i å jobbe med bl.a:

Identitet og selvbilde, samlivskriser og brudd i relasjoner, relasjonstraumer og ettervirkninger av sjokk traume.

Nedstemthet og mild til moderat depresjon, sorg og tap.

Vedvarende uro, angst og bekymringstanker, overveldende slitenhet, negativt stress og tilbakeføring til arbeidslivet.

 

I 2012 til 2017 var jeg medlem av Norsk Gestaltterapeut Forenings (NGF’s) Faglig Etisk Råd (FER), det siste året som leder. FER ivaretar foreningens etiske prinsipper og retningslinjer, er rådgivende for styret i NGF og for foreningens medlemmer samt behandler konflikt- og klagesaker.

 

Jeg er medlem av Norsk og Europeisk Forbund for Psykoterapi (NFP og EAP) og Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF).

 

LES MER OM:

Kvalitetssikring

Mine tanker om terapi