Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening forplikter jeg meg til jevnlig veiledning hos en MNGF- godkjent veileder samt profesjonell, faglig oppdatering. Jeg er underlagt Norsk og Europeisk Forening for Psykoterapi som forplikter meg til å følge standarder og etiske retningslinjer som skal sikre kvalitet og forsvarlighet innen fagutøvelsen. Jeg har taushetsplikt.

Ønsker du å lese mer om etiske retningslinjer, klageordning for klienter, Norsk Gestaltterapeut Forening m.m,
følg lenkene under:

Etiske retningslinjer og taushetsplikt (NGF)

Klageordning (NGF)

Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)