Tanker om terapi

Tanker om terapi

Å vandre i ukjent terreng – tanker om terapi

Gestalt psykoterapi er for meg en metode som på en positiv og konstruktiv måte ivaretar og respekterer hele mennesket, dets mangfold, motsetninger, iboende ressurser og fantastiske evne til å tilpasse seg relasjoner og nye omgivelser.

Mitt sosiale engasjement er viktig for meg. Samtidig synes jeg at jeg gjenkjenner, både i andre og i meg selv, den enslige “vandreren” som noen ganger kan føle seg fremmedgjort eller fortapt. 

 

Jeg tenker at uansett hvor sosiale vi er, uansett hvor knyttet til familie, partnere, venner eller jobb, vil de aller fleste av oss i løpet av livet oppleve følelse av tap, ensomhet og usikkerhet. Det er en naturlig del av livet. Samtidig tenker jeg at det nettop er i slike situasjoner, der bånd brytes, der vår tilknytning til andre og vår følelse av trygghet trues, at den enslige “vandreren” i oss trer aller mest fram.

 

Kontakt
I min praksis erfarer jeg at mange lengter etter en mer autentisk og tilfredsstillende kontakt med andre. Jeg tror det er et grunnleggende, menneskelig behov å føle seg sett, møtt og elsket som akkurat den vi er. Vi vet bare ikke alltid hvordan vi skal henvende oss til andre for å komme fram med det som er. Og hvordan skal vi ta imot den andre når han/hun våger å komme fram?

 

Gjennom egen livserfaring og min utdannelse som psykoterapeut har jeg lært at det er gjennom å bli klar over eller oppmerksom på det som ER – og ikke minst den jeg er i møte med andre, at forandring kan skje. Men nettop dette å bli oppmerksom på hva som er og å merke hvordan det er, her og nå, og uten å prøve å få det til å bli noe annet, kan for mange føles uvant og nytt. 

Jeg ønsker å støtte deg som er klient på din “vandring” inn i dette uvante terrenget. I kontakt med deg selv og i møte med meg som terapeut og “medvandrer”, kan du oppdage og utforske sider og ressurser i deg selv som du kanskje ikke var klar over -eller kanskje ikke vedkjente deg? Slik kan du få nye erfaringer som gir økt innsikt, større trygghet i deg selv og dermed også mer tilfredsstillende kontakt med andre.


I dette arbeidet mot endring og vekst er det viktig for meg å kunne tilby gode og trygge omgivelser, inspirasjon og utfordringer som er tilpasset dine behov.

 

“Den virkelig store oppdagelsesreisen består ikke i å finne nytt land, men i å se med nye øyne” 

(M. Proust)