HJEM

Hjertelig velkommen til Jørstad psykoterapi og veiledning! 
Jeg tilbyr samtaleterapi, parterapi, familieterapi og veiledningssamtaler. Jeg er del av Sentrum psykoterapi og veiledning, et terapifellesskap i Oslo sentrum med solid fagkompetanse og bred erfaring. Har du  spørsmål eller ønsker å avtale tid for en uforpliktende samtale, se kontaktinfo her.

Jeg samarbeider gjerne med din fastlege om du ønsker det.

 

Jeg har kompetanse og erfaring i å jobbe med tematikk som:

  • Savn, avstand og konflikter i nære relasjoner eller i forhold til kolleger
  • Samlivskriser, parterapi
  • Nedstemthet, mild til moderat depresjon  
  • Vedvarende uro og bekymringstanker, angst
  • Relasjonstraumer og traumatisk stress
  • Sorg, tap, livskriser
  • Identitet, selvbilde, tilknytningstematikk
  • Overveldende slitenhet og utmattelse
Gestalt psykoterapi
Gestalt psykoterapi kan både handle om støtte til å komme videre i vanskelige og smertefulle livssituasjoner og om bearbeidelse av tidligere opplevelser. I min praksis erfarer jeg også at mange lengter etter en mer autentisk og tilfredsstillende kontakt med andre. Jeg tenker det er et grunnleggende, menneskelig behov å føle seg sett og møtt som den vi er. Vi vet bare ikke alltid hvordan vi skal henvende oss til den andre og nå fram -eller hvordan vi skal ta imot når den andre våger å komme fram. I møtet mellom klient og terapeut handler det ofte om å utforske og utvikle kontakten med oss selv, i møte med den andre og med omgivelsene generelt. 
 
Smittevernhensyn:

Jeg tilbyr fortsatt dere som ønsker det, samtaler på telefon eller videoplattform. Ved usikkerhet rundt symptomer ber jeg deg ta kontakt og enten avlyse timen eller be om at vi tar timen på video eller telefon. Så enten du vil møte meg på kontoret eller du av ulike grunner har behov for å møtes i “det digitale rommet”, er du varmt velkommen!